Oldalak

2010. dec. 16.

A kereszt üzenete

I.
A kereszt üzenete
Korai találkozások a kereszttel

      Most azt kérdezhetjük, hogyan is hullott ebbe a termékeny a kereszt üzenetének a magva. Nincs pontos adatunk arról, hogy János mikor és hogyan fogadta magába először a Megfeszített képét. Valószínű, hogy hívő édesanyja már kisgyermek korában magával vitte szülővárosának, Fontiverosnak a plébániatemplomába. Ott látható volt a kereszten függő Üdvözítő, akinek fájdalomtól eltorzult arcát valódi, hosszú haj borította és vérfoltos vállára omlott. És később, amikor az oly sokat szenvedett fiatal özvegy gyermekeinek a mennyei édesanyáról beszélt, akkor bizonyára elvitte őket a kereszt tövében álló fájdalmas Anyához is. A kegyelmi irányítás titkait megsejtve azt is mondhatjuk, hogy Mária már korán kezdte védencét a kereszt tudományára tanítani. Hiszen ki lehet járatosabb a kereszt tudományában, és kiértékelheti mélyebben, mint a legbölcsebb Szűzanya?
      János azokban a műhelyekben is, ahol dolgozott, - gyakran találkozott a kereszt képével. Talán már akkoriban is megpróbált keresztet faragni, ahogy azt később is szívesen megtette. Bár mindezekről csak sejtéseink vannak, mégis van egy jó támaszpontunk arra, hogy János már korábban is találkozott a kereszttel. Ez időben ugyanis már megmutatkozott nála a vezeklés és az önmegtagadás szeretete. A kilencéves gyermek elhagyja ágyát és rőzséből készít fekhelyet magának. Néhány év múlva már ezen a kemény fekhelyen is csak pár órát pihen, mert az éjszaka legnagyobb részét tanulással tölti. A fiatal tanuló napközben alamizsnát kéreget a nála szegényebb társai számára, később pedig a kórház szegényeinek. A különféle foglalkozások sikertelen próbálkozásai után a súlyos betegek szolgálatát választja hivatásul és teljes önátadással ki is tart ebben. Testvére, Francisco kijelentése szerint egy olyan himlőkórházban volt ápoló, ahol egyes közlések alapján szifiliszes betegeket is kezeltek. Akár igaz volt ez, akár nem, - az tény, hogy a fiatal ápoló betegeiben nemcsak a testi, hanem a lelki és az erkölcsi nyomorúságot is megismerte. Kötelessége hűséges teljesítése tiszta, mélyen érző és gyöngéd szívétől gyakran a legkínosabb önlegyőzéseket követelte. Mi adott az ifjúnak ehhez ennyi erőt? - Bizonyára semmi más, mint a Megfeszített szeretete, akit a szűk és meredek úton is követni akart. Az a kívánság, hogy Krisztust közelebbről megismerje, képmásához jobban hasonuljon, arra késztette Jánost, hogy a betegek szolgálata mellett a papi hivatását előkészítő tanulmányait is megkezdje a jezsuiták kollégiumában. A kereszt üzenetére hogy jobban figyelhessen, nem fogadta el a kórház jövedelmező kápláni állását sem, hanem a szerzetesi szegénységet választotta. Krisztus követésének a kívánsága nem engedte, hogy az akkori, enyhített kármelitáknál találjon nyugalmat, és ez indította őt a reformra is.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése