Oldalak

2013. ápr. 7.

A szellem és a hit – A halál és a feltámadás [8]

Az emlékezet kifosztottsága 
       Az olyan szellemi lélek azonban, aki az emlékezet képeit és természetes gondolati tevékenységét Istenhez vezető útként akarja felhasználni, háromszoros nehézséget fog tapasztalni.
  • Szenved a világ nyomorúságaitól, - például a csalódásoktól -, a különböző tökéletlenségektől, vágyakozásoktól, kritizálási hajlamtól, időpazarlástól, stb. ... Ha az ember engedi, hogy emlékezete mindig azzal foglalkozzék, amit az érzékek észlelnek, akkor lépten-nyomon tökéletlenségekbe esik. Ezekből mindig marad vissza a lélekben valami hajlandóság az aggódásra, a félelemre, sőt a gyűlöletre, a vakmerő bizakodásra vagy a hiú dicsőségvágyra is. ..., ezek mind olyan közismert dolgok, amelyek a lélek tökéletes tisztaságát és Istennel való őszinte egyesülését akadályozzák .... Csak úgy menekülhetünk meg tőlük, ha emlékezetünket mindentől megszabadítjuk. Arról azonban nem kell lemondanunk, ami közvetlenül Istenre utal, és hozzásegít a homályos, általános, őszinte és egyszerű istenismerethez. Csak azt kell elhagynunk ami Istent képileg vagy teremtményi hasonlóságban hozza közelebb. Az a legjobb, ha lelki erőinket nyugalomra és hallgatásra késztetjük, hogy maga az Isten szólhasson a lélekhez. Akkor „a béke beáramlik a lélekbe ... és megszabadul mindattól az aggódástól, bizalmatlanságtól, zűrzavartól és sötétségtől, amelyek azt a félelmet keltik benne, hogy már elveszett, vagy éppen a vesztébe rohan”. 
  • További nehézségeket okozhat a gonosz lélek is. „Mivel képes arra, hogy a lélekbe olyan új benyomásokat, ismereteket és gondolatmeneteket vigyen be, amelyek nyomán felkelti a gőgöt, a fösvénységet, az irigységet, a haragot, stb., majd jogtalan gyűlöletre és hiú vonzalmakra csábít. ... A legtöbb tévedés és baj, amit a sátán okoz a léleknek, az emlékezet adta ismeretekből és gondolatmenetekből fakad. Amikor erre a képességre a feledés teljes sötétsége borul és tevékenysége akadályozott, akkor a gonosz lélek káros hatása előtt bezárul a kapu, és ez nagy áldást jelent a léleknek”. 
  • A harmadik nehézséget az emlékezet természetes adottságai okozzák, amennyiben a lelket akadályozhatják az erkölcsi jóban és megfoszthatják a szellemi javaktól. Az erkölcsi jó egyrészt a szenvedélyek nyugalmában és a szenvedélyes vágyak megfékezésében áll, abban ugyanis, amelyek meggátolják a szenvedélyek és vágyak rendezetlenségét. Ilyenek: lélek nyugalma, békéje, higgadtsága, és az ezeket követő erkölcsi erények. Minden zavart és rendbontást a lélekben az emlékezet anyaga okoz. A nyugtalanságban élő lélek nem talál semmi támaszt az erkölcsi jóra; érzéketlen a szellemiek iránt, - azok iránt, amelyek csak a higgadt és békés lélekben találnak otthonra. Ha a lélek az emlékezet anyagát tartja fontosnak és azok felé fordul, akkor már nem lehet szabad a felfoghatatlan Isten számára. Ha el akar jutni Istenhez, „akkor a változékonyt és a felfoghatót fel kell cserélnie a Változhatatlannal és a Felfoghatatlannal”38. - Így a lélek az említett hátrányok helyett a velük ellentétes előnyökben részesül: a szellem nyugalmában és békéjében, a lelkiismeret és a lélek tisztaságában. Ez a legjobb előkészület az emberi és isteni bölcsesség, valamint az erények befogadására. Mentes marad a gonosz ellenség sugalmazásaitól, kísértéseitől és nyugtalanságaitól, hiszen annak minden gondolat fogódzópontot jelent. Fogékony lesz a lélek a Szentlélek indításaira és sugallataira.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése